Địa chỉ: Số 270/10D - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Lễ Ban Sóc Triều Nguyễn - Tái Hiện Năm 2022

Ngày 03 Tháng 01, 2022
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/c7YtiwOuMno" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>