Địa chỉ: Số 270/10D - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

THÔNG BÁO Về hành vi, vi phạm pháp Luật, mạo nhận danh nghĩa Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao để hoạt động kinh doanh trục lợi

Ngày 02 Tháng 03, 2022

̣ ( Nguồn Việt) Trong thời gian gần đây trên các đường phố tại TP Hồ Chí Minh, người ta thương bắt gặp một chiếc xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner mầu trắng mang biển số 51 F – 281.90. Trên mặt kính sau của ô tô được in các dòng chữ LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCO VIỆT NAM, dòng tiếp theo là TRUNG TÂM UNESCO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH. Đặc biệt xe còn được gắn 2 hình Logo của Tổ chức UNESCO thế giới. Qua những hình ảnh và thông tin ghi nhận được, sau khi xin ý kiến Liên hiệp; Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo Văn phòng Tổng hợp ra thông báo:
TRUNG TÂM UNESCO PHÁT TRIỂN
VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 01 /TB -TT
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Về hành vi, vi phạm pháp Luật, mạo nhận danh nghĩa Trung tâm UNESCO
Phát triển Văn hóa và Thể thao để hoạt động kinh doanh trục lợi
 
 
              Trong thời gian gần đây trên các đường phố tại TP Hồ Chí Minh, người ta thương bắt gặp một chiếc xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner mầu trắng mang biển số 51 F – 281.90. Trên mặt kính sau của ô tô được in các dòng chữ LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCO VIỆT NAM, dòng tiếp theo là TRUNG TÂM UNESCO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH. Đặc biệt xe còn được gắn 2 hình Logo của Tổ chức UNESCO thế giới. Qua những hình ảnh và thông tin ghi nhận được, sau khi xin ý kiến Liên hiệp; Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo Văn phòng Tổng hợp ra thông báo:
              1. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam không có đơn vị nào tên là TRUNG TÂM UNESCO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH.
              2. Tại thời điểm năm 2018, đơn vị trực thuộc của Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao là Chi nhánh của Trung tâm tại TP Hồ Chí Minh, do có nhiều sai phạm nên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã quyết định cho dừng hoạt động của Chi nhánh, đồng thời với quyết định bãi nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Kể từ đó đến nay, không có văn bản hoặc chỉ đạo nào khác của các cấp thẩm quyền để cho phép Chi nhánh này hoạt động trở lại.
              3. Về phía Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao, trong thời gian qua cũng không triển khai bất cứ hoạt động nào trên địa bàn các tỉnh phía Nam cũng như tại TP Hồ Chí Minh. Trung tâm cũng chưa 01 lần cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức, đơn vị nào được in tên Trung tâm cũng như gắn Logo trên xe ô tô.
              Từ các nội dung nêu trên có thể nói: Đây là hành vi lừa đảo, giả mạo, mạo danh danh nghĩa UNESCO để tham gia các hoạt động giao dịch, kinh doanh trục lợị trái phép. Đây là hành vi vi phạm Pháp luật, vi phạm Quy chế của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Điều lệ hoạt động của Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao.
              Qua Thông báo này xin gửi đến các cơ quan Pháp luật, cơ quan Báo chí truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước các cấp cùng các cá nhân, đơn vị, tổ chức liên quan, có biện pháp ứng xử, xử lý tương thích đối với hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật này.
 
              Kính báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
 
 

Trần Ngọc Dũng

pv

hỗ trợ trực tuyến

Email: nguonviet.unesco@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

 • Doanh Nhân Cao Văn Anh - Giáo Dục Định Hướng Đào Tạo Tử Vi Trong Kinh Doanh.

  Doanh Nhân Cao Văn Anh - Giáo Dục Định Hướng Đào Tạo Tử Vi Trong Kinh Doanh.

 • Hành trình phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh của nữ doanh nhân Kon Tum Nguyễn Thị Duyên (Giám đốc

  Hành trình phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh của nữ doanh nhân Kon Tum Nguyễn Thị Duyên (Giám đốc

 • Khát Vọng

  Khát Vọng " Biến cát biển thành vàng" của Doanh Nhân Phù Tường Nguyên Dũng