Địa chỉ: Số 270/10D - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam hướng tới một năm mới 2021 vươn tầm quốc tế.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam hướng tới một năm mới 2021 vươn tầm quốc tế.

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 hoành hành trên toàn cầu năm 2020, các hoạt động kinh tế thế giới nói chung và bất động sản nói riêng ảm đạm đình trệ, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Trần Nam – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã hướng trọng tâm hoạt động của Hiệp hội vào mục tiêu quan trọng : Phản biện xã hội, đóng góp ý kiến cho chính phủ và quốc hội nhằm đưa ra những quyết sách lớn, đúng đắn, có tầm chiến lược trong lĩnh vực bất động sản.
Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 hoành hành trên toàn cầu năm 2020, các hoạt động kinh tế thế giới nói chung và bất động sản nói riêng ảm đạm đình trệ, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Trần Nam – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã hướng trọng tâm hoạt động của Hiệp hội vào mục tiêu quan trọng : Phản biện xã hội, đóng góp ý kiến cho chính phủ và quốc hội nhằm đưa ra những quyết sách lớn, đúng đắn, có tầm chiến lược trong lĩnh vực bất động sản.

Chủ tịch Nguyễn Trần Nam – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng,Chủ tịch Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam( VNREA)
 
Chỉ tính riêng trong năm 2020, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã có tới 22 văn bản kiến nghị gửi tới các Bộ, Ngành trung ương, Thủ tướng chính phủ và Quốc hội. Hầu hết các nội dung trong các kiến nghị đều được các cấp Nhà nước có thẩm quyền xem xét nghiêm túc và đánh giá cao. Những sửa đổi kịp thời trong các văn bản pháp luật và dưới luật, nhờ những đóng góp phản biện từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã góp phần ổn định môi trường đầu tư bất động sản, tiến tới phát triển bất động sản bền vững và ngày càng minh bạch.
 Cụ thể như Công văn số 14/2020/VNREA.VP của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam gửi  tới Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ Xây dựng về việc đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp với 36 kiến nghị cụ thể về các lĩnh vực như đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, tài chính, thuế…

Có thể nói, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước điều tiết những vấn đề, hoặc tình huống  nảy sinh trong thực tế xã hội do hệ thống pháp luật và văn bản dưới luật chưa kịp thời cập nhật hoặc dự tính.
Ngoài ra, ở tầm chiến lược Hiệp hội Bất động sản Việt Nam như cây cầu nối, như hình ảnh một Việt Nam mới năng động và phát triển vươn tầm quốc tế. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam duy trì mối quan hệ song phương tích cực với một số Hiệp hội Bất động sản lớn trên thế giới như : Hiệp hội Bất động sản và Môi giới Hoa kỳ, các Hiệp hội liên quan đến bất động sản các nước trong ASEAN, Nhật bản, Hàn quốc, Pháp quốc…
Trong năm 2021, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam  đã xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư trở lại ở mức độ cao hơn từ những nhà đầu tư truyền thống đến từ Đài loan, Malaisia, Nhật bản, Hàn quốc và Sinhgapo. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị nội dung tham gia chương trình Hợp tác quốc tế với Liên đoàn Bất động sản Quốc tế (FIABCI); tham gia các hoạt động của Liên minh Bất động sản của một số nước ASEAN (ARENA). Các hoạt động thiết thực trên sẽ sớm đưa Bất động sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Ông Nguyễn Chí Dũng - PGĐ Trung Tâm UNESCO Phát Triển Văn Hóa và Thể thao và Ông Lê Văn Thìn - Chánh Văn Phòng Hiệp hội BĐS Việt Nam.
 Dù sớm dù muộn, dịch Covid 19 sẽ phải đến hồi thoái trào bị kiểm soát trong năm 2021. Đã tới lúc Bất động sản Việt Nam sẽ quay lại thời kỳ khởi sắc, góp phần vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam. Chắc chắn, trong năm 2021, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ có một năm đầy sôi động và phát triển .
Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch Công ty RD Sofia

In 2021, the Vietnam National Real Estate Association will be international
In the context of COVID 19 epidemic happening globally in 2020, the global economic activities in general and real estate in particular were stagnant, the Vietnam National Real Estate Association, under the leadership of President Nguyen Tran Nam - Former Deputy Minister of Construction, is focusing on several important objectives, which are: Collect social feedback, Contribute ideas to the Government and National Assembly to make correct decisions and strategies in real estate.

Only in 2020, the Vietnam National Real Estate Association has sent 22 petition documents to Ministries, Central industries, Prime Minister and National Assembly. Most of the contents in the petition documents are seriously considered and highly appreciated by the Government. Thanks to the critical contributions and comments from the Vietnam National Real Estate Association, timely adjustments in legal and sub-law documents have helped to stabilize the real estate investment, therefore, promotes real estate development to be sustainable and transparent.
 
Specially, Documentary No. 14/2020 / VNREA.VP of the Vietnam National Real Estate Association on the proposal to complete legal policies and to remove difficulties for businesses with 36 specific recommendations on areas such as land, investment, construction, planning, finance, tax ... This documentay was sent to the Prime Minister, Chairman of the National Assembly, the Ministry of Construction.
 
It can be said that the Vietnam National Real Estate Association plays an important role in assisting state management agencies in regulating problems and situations that arise in social reality due to the legal system and sub-law documents, that are not timely updated or planned.
In addition, at the strategic level, Vietnam National Real Estate Association will become international, becoming the image of a new and dynamic Vietnam. The Vietnam National Real Estate Association maintains positive relationships with a number of major real estate associations such as: American National Association of Real Estate Brokers, real estate associations in ASEAN, Japan, Korea, France ...
In 2021, the Vietnam National Real Estate Association will develop a plan to call for a higher level of investment from traditional investors from Taiwan, Malaysia, Japan, Korea and Singapore.  The Vietnam National Real Estate Association is urgently preparing to participate in the INTERNATIONAL REAL ESTATE FEDERATION (FIABCI), ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA). The above practical activities will soon bring Vietnam National Real Estate Association to the international level.
 
Sooner or later, the COVID 19 pandemic will be controlled in 2021. It is time for Vietnam National Real Estate Association to return to a flourishing period, contributing to the overall growth picture of the Vietnamese economy. Certainly, in 2021, the Vietnam National Real Estate Association will have an wonderful and growing year.
 
Nguyen Chi Dung - President of RD Sofia Company
 

hỗ trợ trực tuyến

Email: nguonviet.unesco@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

  • Hành trình phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh của nữ doanh nhân Kon Tum Nguyễn Thị Duyên (Giám đốc

    Hành trình phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh của nữ doanh nhân Kon Tum Nguyễn Thị Duyên (Giám đốc

  •  Khát Vọng

    Khát Vọng " Biến cát biển thành vàng" của Doanh Nhân Phù Tường Nguyên Dũng