Địa chỉ: Số 270/10D - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Trung Tâm UNESCO Phát Triển Văn Hóa & Thể Thao Hướng Tới Kỷ Niệm 76 Năm Ngày Di Sản Văn Hóa Việt Nam 23-11-2021

Ngày 17 Tháng 11, 2021
( Nguồn Việt) Với vai trò, trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị Di sản văn hóa Việt Nam, Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao luôn chú trọng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong các trong các lĩnh vực hoạt động của mình.
Không gian tổ chức sự kiện Ngày Di sản văn hóa Việt Nam tại Hoàng Thành năm 2018
Trong công cuộc bảo vệ, phát triển đất nước, di sản văn hóa đã thực sự khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội. Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, một truyền thống lâu đời được các thế hệ lãnh đạo, các tổ chức xã hội và nhân dân gìn giữ qua các thời kỳ lịch sử. Trải qua thời gian và những thăng trầm của lịch sử đất nước, công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đã để lại nhiều dấu ấn và thành quả to lớn. Nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 24 tháng 2 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ - TTg về việc lấy ngày 23 tháng 11 hàng năm là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.
Tiền đề để chính phủ quyết định chọn ngày 23/11 làm “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” xuất phát từ Sắc lệnh 65/SL. Ngay sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL ấn định nhiệm vụ cho Đông phương Bác cổ học viện nhiệm vụ bảo tồn tất cả các cổ tích trong toàn cõi Việt Nam - Sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước ta về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Sắc lệnh số 65/SL ra đời đến nay đã hơn 60 năm nhưng phản ánh những tư tưởng, quan điểm rất cơ bản, sâu sắc của Nhà nước ta đối với việc bảo tồn di sản văn hóa, cho đến nay vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn, soi sáng cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước. Đó là quan điểm về vai trò quan trọng của di sản văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, về tính kế thừa trong phát triển văn hóa, về trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và mỗi công dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa...
Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” trong đó có các yêu cầu là: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hóa nói chung và trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng; Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo pháp luật về thi đua khen thưởng.
 
Màn Trống hội khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 1 – 2018 tại Hoàng Thành
Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 36/2005/QĐ – TTg; Thể hiện tinh thần, trách nhiệm, vai trò của một tổ chức nghiệp vụ đối với tổ chức cấp trên là Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; Thể hiện tinh thần, trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao từ năm 2018 tới nay đã trải qua 3 lần tổ chức sự kiện kỷ niệm “Ngày Di sản văn hoá Việt Nam 23/11” tại Trung tâm Hoàng Thành - Thăng Long, Hà Nội, được đông đảo cộng đồng trong nước, kiều bào nước ngoài hưởng ứng, ngày này đã thực sự trở thành ngày hội lớn, góp sức thắp sáng ngọn lửa di sản văn hoá dân tộc trong trái tim của người dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.
 

Tiết mục Hát Then trong chương trình Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần 2 – 2019
 
Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao, qua gần 15 năm năm xây dựng và phát triển, với những con người nhiệt huyết, bên cạnh các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể thao, Trung tâm không ngừng các hoạt động tìm kiếm, sưu tầm tài liệu, hình ảnh về di sản văn hóa, đặc biệt kết nối với các vùng di sản, mời các tổ chức, đoàn nghệ thuật và những con người đang là nhân tố tích cực gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống ở khắp các tỉnh thành trong nước về với Trung tâm để chung tay, phát huy sức mạnh tổng hợp. Các giá trị đó đã được Trung tâm thể hiện rõ nét nhất qua các sự kiện kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 ở các năm 2018, 2019 và 2020.
 

Các diễn viên – nghệ nhân chụp ảnh kỷ niệm tại Ngày hội DSVHVN lần 3 - 2020
Các chương trình kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam hàng năm, được Trung tâm đầu tư, tổ chức công phu, hàng chục đoàn nghệ thuật, hàng trăm các nghệ nhân tiêu biểu, cá nhân xuất sắc đã tề tựu về Trung tâm Hoàng Thành – Thăng Long, thủ đô Hà Nội cùng với Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao thực hiện biểu diễn, thực hành di sản văn hóa, mang hơi thở, bản sắc văn hóa truyền thống, tạo nên một không gian văn hóa nổi bật giữa lòng thủ đô và tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa ra cộng đồng. Được chính quyền thành phố Hà Nội, các tổ chức xã hội và các nhà hoạt động văn hóa… đánh giá cao; Được các Báo chí, Đài truyền hình và các kênh thông tin xã hội đưa tin. Qua đó tạo động lực thúc đẩy cho Trung tâm ngày càng phát triển và phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong việc góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam.
 

Ban lãnh đạo Trung tâm và các chuyên gia văn hóa tại Hoàng Thành năm 2018
Ban LĐ Trung tâm trong chương trình Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam Hoàng Thành năm 2020
Ngoài các sự kiện chính được tổ chức hàng năm, Trung tâm thường xuyên cử cán bộ chuyên môn đi đến các địa phương có nhiều di sản văn hóa ít được xã hội biết đến để trải nghiệm, tìm hiểu, viết bài, chụp ảnh lan tỏa ra cộng đồng, nhằm tăng cường ý thức bảo vệ di sản văn hóa truyền thống, bao gồm văn hóa vật thể và phi vật thể. Thường xuyên tham dự các hội nghị, hội thảo và diễn đàn về di sản văn hóa; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm, cập nhật thông tin…
 Các Thư pháp gia ở các CLB thành viên của Trung tâm
Những hoạt động của Trung tâm luôn được Lãnh đạo Liện hiệp các Hội UNESCO Việt Nam động viên, khích lệ và biểu dương. Là một thành viên tích cực và đi đầu trong các hoạt động phát triển văn hóa và thể thao, tập thể ban lãnh đạo Trung tâm và các cán bộ ban chuyên môn, đơn vị thành viên, cá nhân xuất sắc đã được tặng bằng khen, giấy khen, kỷ nhiệm chương hàng năm và trong các các kỳ đại hội của Liên hiệp.
Năm 2021 do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Chính phủ đang cùng với toàn dân chung tay dập dịch, vì vậy các chương trình sự kiện tổ chức đông người trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội đều hạn chế tối đa để đảm bảo an ninh, an toàn và sức khỏe toàn dân. Năm nay chương trình kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11 sẽ không được tổ chức như thường niên, tuy nhiên để kỷ niệm ngày này, Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao vẫn có các hình thức truyền thông bài viết, hình ảnh, video về các hoạt động văn hóa di sản… đã qua, gián tiếp thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, trang, kênh mạng xã hội như Website, Facebook, You tube… tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng những thông điệp, thông tin quý giá về các giá trị văn hóa truyền thống, những di sản quý báu của dân tộc Việt Nam, nhằm tăng cường ý thức cộng đồng, xã hội về việc gìn giữ, bảo vệ các giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam.
Có thể nói tầm quan trọng của di sản văn hóa dân tộc đối với sự tồn tại và phát triển của một quốc gia, Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao luôn ý thức được điều đó, bằng các hình thức hoạt động đa dạng, tích cực phát huy tinh thần, chủ trương của Chính phủ về việc bảo vệ, gìn giữ các giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần khẳng định bản sắc, khẳng định vị thế của Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Vũ Minh. 

hỗ trợ trực tuyến

Email: nguonviet.unesco@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

 • Doanh Nhân Cao Văn Anh - Giáo Dục Định Hướng Đào Tạo Tử Vi Trong Kinh Doanh.

  Doanh Nhân Cao Văn Anh - Giáo Dục Định Hướng Đào Tạo Tử Vi Trong Kinh Doanh.

 • Hành trình phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh của nữ doanh nhân Kon Tum Nguyễn Thị Duyên (Giám đốc

  Hành trình phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh của nữ doanh nhân Kon Tum Nguyễn Thị Duyên (Giám đốc

 • Khát Vọng

  Khát Vọng " Biến cát biển thành vàng" của Doanh Nhân Phù Tường Nguyên Dũng