Địa chỉ: Số 270/10D - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Từ Mặt Đất đến Bầu Trời -Thước phim ôn lại sự kiện đặc biệt cách đây 50 năm

Ngày 23 Tháng 12, 2022