Địa chỉ: Số 270/10D - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Vịnh Xuân Minh Tâm Quyền - Minh Tam Quyen Wing Chun

Ngày 05 Tháng 03, 2022