Địa chỉ: Số 270/10D - Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất tiếp tục hỗ trợ học phí năm học mới

Ngày 11 Tháng 08, 2023

 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.HCM đã có tờ trình về chủ trương thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí năm học 2023 – 2024.
 

Sở GDĐT TPHCM đề xuất tiếp tục hỗ trợ học phí năm học mới 2023 – 2024 và đã có tờ trình về chủ trương thực hiện chính sách đặc thù lên Hội đồng nhân dân thành phố.

Cụ thể, Nghị quyết số 16 năm 2022 của Hội đồng nhân dân TP.HCM quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố theo Nghị định số 81 năm 2021 Chính phủ. Đồng thời áp dụng chính sách hỗ trợ học phí theo Nghị quyết 17 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn năm học 2022 – 2023. Theo đó, mức thu học phí năm học 2022-2023 được áp dụng theo mức đã thu từ năm học 2019-2020 đến nay.

so giao duc va Dao tao tp.hcm de xuat tiep tuc ho tro hoc phi nam hoc moi hinh anh 1
TP.HCM đề xuất hỗ trợ học phí cho năm học 2023-2024

Tuy nhiên, Nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân Thành phố áp dụng cho năm học 2022-2023 đã hết hiệu lực. Năm học 2023-2024 sẽ áp dụng mức học phí theo Nghị quyết số 16 của HĐND TP.HCM trên cơ sở Nghị định 81 của Chính phủ. Mức học phí mới này sẽ chênh lệch so với năm học 2022-2023 do không còn được hỗ trợ theo Nghị quyết 17.

 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, tình hình kinh tế xã hội các tháng gần đây trên địa bàn Thành phố đã có chuyển biến tích cực so với thời điểm đầu năm học trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hẹp sản xuất hoặc giải thể dẫn đến nhiều người lao động thất nghiệp. Việc điều chỉnh học phí sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của đa số phụ huynh học sinh là người lao động.

Do đó, nhằm đảm bảo ổn định kinh tế xã hội và thực hiện khung học phí theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo trình thường trực UBND TP.HCM đề xuất UBND Thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17 năm 2022, hỗ trợ học phí phần chênh lệch so với mức điều chỉnh theo Nghị quyết số 16 năm 2022 cho năm học 2023-2024, nhưng không áp dụng cho học sinh ngoài công lập.

Sau khi có ý kiến chấp thuận chủ trương của UBND TP.HCM, Sở sẽ tiến hành các bước xây dựng nghị quyết tham mưu UBND trình HĐND trong kỳ họp tháng 9 để kịp thực hiện trong năm học mới 2023-2024.